Loading...

RFID al servei de la logística

RFID al servei de la logística
La tecnologia de ràdiofrequència ha experimentat un creixement exponencial durant els darrers anys ja que les empreses s’han adonat dels seus beneficis i de les possibilitats que ofereix.

Què és la tecnologia RFID

La identificació per radiofreqüència és una tecnologia que sorgeix en la Segona Guerra Mundial i que cada vegada està més present en el dia a dia. La RFID és el procés automàtic d’identificació d’objectes mitjançant l’intercanvi de dades a través d’ones electromagnètiques entre dos punts especificats:

 • El transmisor o unitat central de control.
 • El producte a nivell ítem, agrupació o palet a traçar

Aleshores, què és identificar? Assignar codis als béns i enllaçar aquest codi a informació associada a aquests béns. Com el món de l’RFID és molt extens, en aquest article ens centrarem en la tecnologia RFID passiva, que, a diferència de l’activa, utilitza etiquetes que no compten amb una font d’alimentació pròpia (bateria). No tenen autonomia energètica i el dispositiu RFID sol ser de petit tamany. La seva corrent elèctrica s’activa quan aproximem un lector RFID, davant el qual generen una resposta. Existeixen diverses freqüències dins del món RFID passiu. A continuació, es mostren les principals:

 • LF (baixa freqüència): funcionen a la banda de 125 a 134Kzh. La baixa freqüència és adequada per a aplicacions que requereixin llegir poca quantitat de dades i per a petites distàncies. Penetren bé en els materials (aigua teixits, llana), utilitzen antenes molt petites mitjançant bobines i és una tecnologia molt desenvolupada. Per contra, no penetra o transmet sobre materials metàl·lics, filtra petites quantitats de dades, la velocitat de lectura és lenta, el rang de lectura és mínim i els identificadors són cars. Aquesta freqüència sol utilitzar-se per a la identificació animal.
 • HF / NFC (alta freqüència / comunicació de camp proper) : funcionen a la banda de 13,56Mhz. Adequat per a aplicacions que requereixin llegir poca quantitat de dades i per a petites distàncies. Penetra bé en els teixits i l’aigua, disseny d’antenes senzill i de cost raonable, taxa de transferència superior a 134 KHz, mida d’etiqueta petita. D’altra banda, hi ha diferències en potències admeses en diferents països, no penetra els metalls, antenes i etiquetes relativament grans, rang de lectura és curt (fins a 10cms aproximadament). Dins d’aquest rang hi ha la tecnologia NFC, cada vegada més desenvolupada i integrada amb la majoria dels mòbils. Les targetes d’accés solen utilitzar tecnologia HF.
 • UHF (ultra alta freqüència) : funcionen a la banda de 860 a 915Mhz. Adequat per a aplicacions que requereixin distàncies de transmissió superiors a les bandes anteriors, mantenint un cost d’etiquetes mínim. La mida de l’etiqueta és relativament petita, alta transferència de dades, possibilitat d’utilitzar antenes directives, distàncies de lectura de fins a 8 metres. Per l’altra banda, hi ha problemes d’absorció de la senyal en entorns aigüosos i no penetra en metalls. És el rang sobre el qual ens centrarem i el de les etiquetes que fabrica Trace ID.
RFID DOSSIERS-DE-LOGISTICA-LHI_TRACE-ID

RFID DOSSIERS-DE-LOGISTICA-LHI_TRACE-ID

Font: Impinj. Amplitud d’ona i temps amb les seves respectives freqüències.

Com funciona un sistema RFID UHF passiu

Pel que fa a dispositius, són indispensables tres elements: l’etiqueta RFID UHF, l’antena i el lector. L’etiqueta UHF va associada a un producte ja sigui enganxada, cosida, clavada, etc. Quan aquesta etiqueta passa pel camp electromagnètic de l’antena s’activa i recull la informació des del xip. Aquesta informació torna rebotada a l‟antena i l‟antena la transmet al lector. Aleshores aquest “codi” es tracta per donar una informació lògica que sol aparèixer en pantalles/tablets. Perquè tot això funcioni es necessita una cosa primordial: un desenvolupament de programari middleware per crear aquesta capa entre dada lògica i tenir informació/dades veritablement utilitzables. Si no tingués aquesta capa totes les dades que es reben no es correspondrien lògicament amb res.

Diferències entre RFID i codi de barres

Una de les preguntes del milió. Encara que siguin diferents, les dues tecnologies poden ser perfectament complementàries. Què ofereix la tecnologia RFID UHF passiva que no pot oferir el codi de barres?

 • No es necessita la intervenció humà ja que pot estar automatitzat.
 • Les lectures són múltiples i molt ràpides.
 • Cada etiqueta és identificada individualment.
 • Tenen la capacitat d’emmagatzemar informació.
 • Poden ser re-gravats infinitat de vegades.
 • Tenen un alt grau de seguretat.
 • Inventari a temps real (punts fixos).
 • Inventariat en minuts (PDA portàtil).
 • Actualització automatitzada / desassistida.
 • Eliminació d’errors humans.
 • Prevenció d’inventari ocult.
 • Detecció de desviacions de stock.
 • Reducció de robatoris.
 • Parametrització de processos.

Què fa Trace ID

Des del 2007 Trace ID és l’empresa líder a Espanya de fabricació d’etiquetes RFID. Amb estructura pròpia de producció (únics a nivell nacional), té la capacitat de personalitzar cada producte i oferir solucions a mida. Amb maquinària de darrera generació de bonding (inserció del xip a l’antena) i converting (conversió en etiqueta als requeriments del client) de Muhlbauer, es pot adaptar a les exigències d’un mercat en constant expansió. Disposa d’un equip de I+D pròpia capaç de dissenyar antenes concretes per a determinats projectes que requereixin d’una certa complexitat.

RFID DOSSIERS-DE-LOGISTICA-LHI_TRACE-ID

RFID DOSSIERS-DE-LOGISTICA-LHI_TRACE-ID

Font: Trace ID. Funcionament d’un sistema RFID UHF passiu

Tecnologia RFID en processos logístics

Les solucions RFID per a la logística recullen un ampli espectre d’usabilitat. Es poden trobar en gairebé tots els processos comercials. Per exemple, des del seguiment d’unitats de transport retornables en la cadena d’abastament fins a la gestió d’inventaris minoristes. El control automàtic de la logística és un dels principals reptes actualment i la tecnologia RFID és una eina essencial per a això.
La gestió automàtica amb tecnologia RFID té la capacitat de millorar significativament les cadenes logístiques mundials. A més, també augmenta l’eficiència general dels processos d’identificació. Els principals minoristes i els seus proveïdors ja estan etiquetant palets, caixes i altres unitats de transport retornables (UTR) com caixes de plàstic utilitzades per aliments frescos. D’altra banda, la logística també és el control dels inventaris dels minoristes. És per això que la logística és tan àmplia i complexa. Com ja hem dit, la definició de logística recull molts processos comercials. A continuació, podeu trobar els principals beneficis del control automàtic de la logística amb tecnologia RFID.

• Per als fabricants: millor servei al client, optimització de processos, facturació més ràpida, optimització dels documents d’embarcament.
• Per als distribuïdors: major precisió d’enviament, lliuraments més ràpids i fiables, millor traçabilitat, major estalvi de costos
• Per als minoristes: processos més ràpids, menys trencaments de stocks, estalvi en costos, millor servei al client, seguretat.

A Espanya, el 52% de les etiquetes RFID que es consumeixen es destinen a sistemes RFID per a logística. La resta s’apliquen en control d’accés, en control de maquinària i consumibles de la indústria de la salut i també hostaleria, en seguretat de productes en botigues de venda minorista, en el cronometratge esportiu i de processos productius, o en la millora de l’experiència de client final, entre d’altres. A més, les etiquetes RFID poden satisfer diverses necessitats de traçabilitat, de seguretat i de màrqueting.
La logística no ha estat al marge de la transformació digital que ha redefinit la nostra societat en les últimes dues dècades, des de les persones a les organitzacions. D’alguna manera, el canvi ha estat generat com a estratègies defensives i adaptatives a canvis en el comportament dels consumidors, canvis en les comunicacions internacionals o canvis en els processos de fabricació. No obstant això, s’ha acabat revelant com un potent generador d’oportunitats. Oportunitats de major eficiència i també de majors beneficis, implicant tots dos una major competitivitat de l’empresa. Un cas clau com a exemple és l’ecommerce.
Davant l’increment ingent de transaccions de l’era digital, la logística ha afrontat el repte tornant-se més ràpida, més segura, més fiable, més flexible i també més rentable. Aquests canvis han estat possibles en gran mesura a l’adopció de noves tecnologies i sistemes com la RFID, la Block Chain, el Big Data, CRM i l’ERP.
En el futur, serà estrany si alguna empresa encara no ha implementat la tecnologia RFID en algun dels seus processos.

Carlos Martínez.
cmartinez@trace-id.com

Esperem que larticle hagi estat útil.

Contacta´ns per a més informació centrada en les teves necessitats. Si vols rebre informació sobre la tecnologia RFID subscriviu-vos a la nostra revista.

COLABORADORS
IMPINJ ZEBRA NXP Voyantic Zabala Sato
NO ET PERDIS RES!

Subscriu-te a la nostra newsletter